Przydatne pliki

Przydatne pliki i wnioski do pobrania.

Kadry i Płace

Oświadczenie osoby do 26 roku życiapobierz
Dane osobowe (format PDF)pobierz
Dane osobowe (format XLS)pobierz
Skierowanie na wstępne / okresowe badania lekarskiepobierz
Wniosek urlopowypobierz
Lista obecnościpobierz
  

Urlop macierzyński i rodzicielski

  
Wniosek o udzielenie urlopu macierz. przed porodempobierz
Wniosek o udzielenie urlopów związanych z rodzicielstwempobierz
Zgoda pracodawcy na udzielenie urlopówpobierz

Działalność gospodarcza

  
Oświadczenie wyboru formy opodatkowania na kolejny rok obrotowypobierz
  

Kasy fiskalne

  
Zawiadomienie o uruchomieniu kas fiskalnychpobierz
Wniosek o zwrot z US w związku z zakupem kas fiskalnychpobierz
  

Samochód w firmie

  
Ewidencja przebiegu pojazdu wykorzystywanego do działalności gospodarczejpobierz