Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń

 

 • ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

 • OCHRONIMY TWOJE INTERESY

kto ma prawo do emerytury minimalnej

W obecnym systemie emerytalnym, wysokość emerytury zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Jeśli jednak w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, wyliczone nam świadczenie jest niższe od kwoty ustawowej emerytury minimalnej, to świadczenie takie jest automatycznie podwyższane do wysokości tej właśnie minimalnej emerytury. W 2018 r. emerytura minimalna wynosiła 1030 zł brutto. W 2019 r. wzrośnie o 33,57 zł.

Warunki otrzymania emerytury minimalnej są zasadniczo dwa i są one określone w art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 • osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego oraz
 • posiadanie wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych

E merytura minimalna przysługuje:

 • mężczyznom po 25 latach okresów składkowych i nieskładkowych,
 • kobietom po 20 latach okresów składkowych i nieskładkowych.

Okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekroczyć 1/3 okresów składkowych.

Okresy składkowe to przykładowo (art. 6 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS):

 • podlegania ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu (czyli na przykład okres bycia pracownikiem, zleceniobiorcą lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą);
 • okresy pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Należy pamiętać o treści ust. 3 art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który wskazuje, że przy obliczaniu okresów składkowych dla celów podwyższenia emerytury miesiące, w których składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od podstawy wymiaru niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, uwzględnia się w części odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Czyli przykładowo jeżeli składka jest odprowadzana przez 4 miesiące od kwoty stanowiącej równowartość połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę to „uzyskujemy” 2 miesiące składkowe.

Okresy nieskładkowe to przykładowo (art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS):

 • okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów kodeksu pracy;
 • okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego;
 • okresy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego;
 • okresy niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie;
 • okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów;
 • okresy pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Emerytury w kwocie niższej niż emerytura minimalna otrzymają ci, którzy nie spełniają opisanych wymogów. Ich emerytura będzie wyliczana wyłącznie na podstawie odprowadzonej składki. Dotyczy to w praktyce osób, które były zatrudnione sporadyczne bądź na podstawie umowy o dzieło, od której nie odprowadza się składek emerytalnych.

 • Biuro Rachunkowe

  Perita Consulting

  Dariusz Jóźwiak


  Copyright © 2016 Perita


  05-270 Marki

  Poniatowskiego 16 A

  e-mail: perita@perita.pl


  tel.kom. 604 062 327


  tel./fax (22) 771 46 04  Godziny otwarcia biura:

  Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00


  x
  Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności