Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń

 

 • ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

 • OCHRONIMY TWOJE INTERESY

split payment - dla kogo ?

Z art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) wynika, że podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Zastosowanie mechanizmu polega na tym, że:

 1. zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
 2. zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Z regulacji tej jasno wynika, że zastosowanie mechanizmu jest dobrowolne, ale dla nabywcy towaru czy usługi. Może on zastosować podzieloną płatność niezależnie od woli swojego kontrahenta.

Warto pamiętać, że rachunki VAT, które są niezbędnym elementem systemu podzielonej płatności, zostaną - co do zasady - otwarte dla każdego podmiotu posiadającego rachunek rozliczeniowy. Do ich otwarcia nie jest niezbędne zawarcie odrębnej umowy ani tym bardziej zgoda posiadacza rachunku. Upraszczając, można stwierdzić, że każdy podmiot posiadający rachunek rozliczeniowy, niezależnie od tego, czy jest on podatnikiem VAT czynnym, czy nie, będzie miał rachunek VAT, a tym samym jego kontrahent, regulując należność wynikającą z otrzymanej faktury, będzie mógł zdecydować o zastosowaniu do rozliczenia mechanizmu podzielonej płatności.

Nie ma przeszkód prawnych, aby strony transakcji w ramach zasady swobody umów zastrzegły rozwiązania:

 • zachęcające do niestosowania podzielonej płatności (np. udzielenie rabatu za zapłatę normalnym przelewem) lub
 • zniechęcające do stosowania podzielonej płatności (np. zobowiązanie się kupującego do niepłacenia w ten sposób i zastrzeżenie kary umownej za złamanie tego zakazu).
 • Biuro Rachunkowe

  Perita Consulting

  Dariusz Jóźwiak


  Copyright © 2016 Perita


  05-270 Marki

  Poniatowskiego 16 A

  e-mail: perita@perita.pl


  tel.kom. 604 062 327


  tel./fax (22) 771 46 04  Godziny otwarcia biura:

  Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00


  x
  Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności