PPK Pracownicze Plany Kapitałowe

Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpoczęto się 1 stycznia 2021 i obejmie pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia. Terminy zawarcia umów dla jednostek sektora finansów publicznych to kolejno: umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021 umowa o prowadzenie PPK − do 10 maja 2021 Pracownicze plany […]
Read More

Termin na złożenie PIT przedłużony ale…???

Rząd z powodu epidemii koronawirusa przedłużył termin rozliczenia deklaracji podatkowych do 31 maja. Jednak 30 kwietnia o północy wszystkie zeznania PIT 37 i PIT 38 zostaną z automatu zaakceptowane. Kto nie rozliczył wszystkich ulg albo chciał złożyć PIT z małżonkiem, będzie musiał złożyć korektę w systemie e-PIT. Termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 […]
Read More

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ZUS od 9 listopada

Od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Opieka nad dziećmi do lat 8 Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku: –zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, –otwarcia tych placówek, gdy brak […]
Read More

Covid-19

Szanowni Państwo, Pozostając myślami z tymi, których na całym świecie dotknęły ostatnie, bezprecedensowe wydarzenia, chcielibyśmy wyrazić uznanie dla wszystkich pracowników systemu opieki zdrowotnej, lokalnych społeczności, które zmagają się z pandemią koronawirusa. Jednocześnie staramy się zrobić wszystko, by chronić zdrowie i dobre samopoczucie naszych Klientów oraz całego naszego zespołu Perita Consulting i pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby.
Read More

Jesteśmy razem

Pozostając myślami z tymi, których na całym świecie dotknęły ostatnie, bezprecedensowe wydarzenia, chcielibyśmy wyrazić uznanie dla wszystkich pracowników systemu opieki zdrowotnej, lokalnych społeczności, które zmagają się z pandemią koronawirusa.
Read More
biuro rachunkowe marki

Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy:
Read More

ZUS zawiesza płatności składek

Prezes ZUS wydała zarządzenie, zgodnie z którym osoby prowadzące działalność gospodarczą uzyskają możliwość odroczenia zapłaty składek ZUS za miesiące luty, marzec i kwiecień (z terminami płatności w marcu, kwietniu i maju).
Read More

Progi podatkowe w 2020 roku

Progi podatkowe w 2020 roku ulegną zmianie bowiem obniżono stawkę podatku dochodowego dla pierwszego progu podatkowego, która obowiązuje dla dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2020 roku. Obecnie wysokość stawek podatku dochodowego rozliczanego na zasadach ogólnych kształtuje się następująco:
Read More
biuro rachunkowe marki

Co to jest Rejestr BDO ?

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO.
Read More