Wesołych Świąt

  Ten rok zapisze się w historii jako jeden z najdziwniejszych, dla wielu też jako jeden z najtrudniejszych. Niestety w życiu nie da się przywrócić wcześniejszej wersji czy zrobić korekty jak w danych komputerowych. Dlatego wszystkim naszym klientom życzymy, aby kolejny rok był lepszy i weselszy. Aby Was zdrowie i szczęście nie opuszczało. I żeby […]
Read More

Firma nie zaliczy w koszty płatności gotówką powyżej 15 tys. zł

Od 1 stycznia 2017 r. z 15 000 euro do 15 000 zł zostanie obniżony limit wartości transakcji zawieranych między przedsiębiorcami, za które płatność może następować gotówką. Będzie temu towarzyszyć wprowadzenie przepisów wyłączających możliwość zaliczania przez podatników do kosztów uzyskania przychodów wydatków powyżej 15 000 zł opłaconych w całości gotówką.
Read More

Zapłata podatku VAT na mikrorachunek podatkowy od 2020 r.

Obecnie w sytuacji, gdy podatnik płaci do urzędu skarbowego zobowiązania w podatku VAT i w podatku dochodowym, musi wykonać dwa przelewy na osobne rachunki bankowe. Wynika to z faktu, że dla każdego typu podatku są prowadzone odrębne rachunki bankowe. Od 1 stycznia 2020 r. ma to ulec zmianie.
Read More
biuro rachunkowe marki

Zerowy PIT – ulga bez PIT dla młodych do 26 roku

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 r.ż. Zasady korzystania z zerowego PIT dla młodych osób są korzystne dla zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie. Nie wszystkie wynagrodzenia i przychody objęte są zwolnieniem, a kwota wolna – zależy od wynagrodzenia brutto. Ile wynosi ulga dla młodych w PIT oraz jak z niej korzystać?
Read More

Zatrudnianie młodocianych może być problematyczne

Od 1 września 2018 r. został obniżony wiek pracowników młodocianych. Za takiego pracownika uważana jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. roku życia. Nie zmieniono jednak przepisów zakazujących pracę dzieciom poniżej 16 lat. Z tego powodu nie wiadomo obecnie, czy można zatrudniać młodocianych, którzy ukończyli 15 lat.
Read More

Dodatkowe badania dla pracowników korzystających z aut służbowych

Pracownicy, którzy korzystają ze służbowych samochodów, powinni w przypadku wstępnych badań lekarskich, poza badaniem ogólnym wykonywanym przez lekarza orzekającego, przejść również badanie okulistyczne i neurologiczne oraz test sprawności psychoruchowej wykonywany przez psychologa. Takie stanowisko zaprezentowało Ministerstwo Zdrowia w piśmie nr BPP.0620.529.2018.KŁ.
Read More

Kto ma prawo do emerytury minimalnej

W obecnym systemie emerytalnym, wysokość emerytury zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Jeśli jednak w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, wyliczone nam świadczenie jest niższe od kwoty ustawowej emerytury minimalnej, to świadczenie takie jest automatycznie podwyższane do wysokości tej właśnie minimalnej emerytury.
Read More

Zagrożenia w stosowaniu split paymentu

Na wprowadzeniu przepisów dotyczących split paymentu korzysta przede wszystkim fiskus, a nie podatnik. "Zachęty" stworzone przez ustawodawcę, w celu dobrowolnego korzystania z mechanizmu podzielonej płatności przez możliwie największą liczbę podatników, są niestety iluzoryczne i nie przynoszą podatnikom istotnie odczuwalnych korzyści.
Read More

Split payment – dla kogo ?

Z art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) wynika, że podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.
Read More